Things Do Not Change Themselves.

We Change Them.

אסטרטגיה שיווקית ותחרותית

Marketing & Competitive Strategy

אנחנו מסייעים לחברות ולארגונים למצות את הפוטנציאל שלהם בתחומי פעילותם ובתחומים נוספים אליהם הם שוקלים להיכנס. מיצוי זה מושג באמצעות הגדרת אופן הפעילות, הן ברמת הארגון כמכלול והן ברמת הממשקים מול לקוחות הקצה.

בעולם תחרותי, אסטרטגיה היא הכל
על מנת לצמוח, חברות צריכות להשקיע באסטרטגיה. את זה כולם יודעים. מצד שני, חשיבה אסטרטגית אינה הומוגנית, ומתחלקת למספר תחומים וענפים. המטרה של אסטרטגיה שיווקית ותחרותית היא לנסח את יעדי וביצועי החברה ביחס למטרות השיווקיות ולפעילותם של המתחרים. בין היתר, אסטרטגיות אלו מתייחסות לסוגיות כגון נתח השוק של החברה, לדינמיקה עם הלקוחות הקיימים, להצעת הערך של החברה ללקוחותיה, למיצוי הפוטנציאל בשוק, למגמות ביצועים, להתפתחות לשווקים ולקהלים חדשים, מדיניות מחירים, לפילוח לקוחות וניתוח מידת התלות בסגמנטים ספציפיים, ועוד.

ניתוחי שוק והערכות פוטנציאל
מאז היווסדה, יישום ביצעה מאות פרויקטים של ניתוחי שוק והערכות פוטנציאל בענפים מגוונים בישראל ומעבר לים. הידע הנצבר באיסוף מידע כמותי ואיכותני, יחד עם שיטות הניתוח שפותחו לאורך השנים, מאפשרים לנו להציג תמונה רחבה וברורה של הפוטנציאל העסקי של הארגון עמו אנחנו עובדים. ביחד, אנחנו מצליחים לזהות את ההזדמנויות והחסמים בחדירה אל תחומים חדשים או בהעמקת הפעילות בתחומים קיימים.

תפיסות פילוח
פילוח הינו שלב הכרחי ביכולת להגדיר ולנהל בתבונה את הלקוחות לאורך כל מחזור החיים שלהם בחברה. הכרת פלחי האוכלוסייה הרלוונטיים מסייעים לחברה להעריך את הפוטנציאל של פלחים ספציפיים, ועוזר להגדיר את התמהיל השיווקי המדויק ביותר עבור כל פלח.
יישום אסטרטגיות מתמחה בהטמעת מגוון שיטות פילוח ותפיסות פילוח מרובה (multi-segmentation) בארגונים. בין היתר, אנחנו מבצעים פילוח לקוחות צרכניים ועסקיים על בסיס משולב – אנדוגני ואקסוגני. לאורך השנים, צברנו ניסיון מעשי רב בפיתוח מתודולוגיות לאפיון תפיסות פילוח.

שווי לקוח

האבחנה בין סוגי הלקוחות לפי השווי שלהם לחברה היא קריטית. אבחנה זו מאפשרת לשלב תפיסות כלכליות שונות במסגרת הפעילויות ל
ניהול הלקוחות:

  • היקפי השקעה בגיוס.
  • תיעדוף הפעילויות השיווקיות המכירתיות.
  • התאמת ערוצי ההפצה.
  • הגדרת פעילויות נאמנות ושימור.
  • ״תקן ההשקעה״ בלקוח.
  • התאמת רמת שירות ורוצי השירות.


ליישום אסטרטגיות יש ניסיון רב בפיתוח מודלים מורכבים להגדרה וזיהוי ״שווי לקוח״ בקרב ארגונים צרכניים ועסקיים. במרבית הפרויקטים בהם גיבשנו וליווינו תהליכי אפיון ופיתוח של מודלי שווי לקוח, ניהלנו במקביל את המשך היישום של מהלכים מבוססי שווי לקוח בארגונים. עקב כך, היינו שותפים מלאים להגברת הרווחיות וההתייעלות הארגונית.

מדיניות מחירים
קביעת מדיניות מחירים מושפעת ממספר רב של פרמטרים, כגון עלויות וביקושים, תחרות, תפיסת ערך המוצר בקרב הלקוחות, אופי התשלום, חוזק המותג, ערכים נלווים ופיתוח מוצרים משיקים.
יישום אסטרטגיות פיתחה מתודולוגיה מוכחת לקביעת מחירי מוצרים ושירותים בסביבות תחרותיות בעלות שונות גבוהה. במהלך השנים, הובלנו חברות להתמודדות אסטרטגית מוצלחת עם מתחריהן באמצעות מדיניות מחירים מתוחכמת במוצרים ושירותים מגוונים שכוללים פתרונות פיזיים ודיגיטליים (בדגש על e-commerce). בין היתר, גיבשנו מדיניות מחירים לחברות תקשורת, בנקים, חברות כרטיסי אשראי, ארגוני דיור מוגן, גופי תיירות, חברות מדיה ועוד.
המתודולוגיה הייחודית שלנו מאפשרת לחברות ממגזרים שונים לבנות “קטלוג מוצרים” שכולל תיעדוף לפיתוח עתידי. תהליך פיתוח המוצר כולל פיתוח רעיוני, ביסוס עסקי כלכלי ועיצוב יישומי. מודל זה מסייע לשפר את עמידות המוצר לאורך מחזור חייו, לרבות שירות לקוחות וזרימה אופטימלית לאורך ערוצי השיווק וההפצה. בנוסף, תהליך זה מאפשר ללקוחותינו להכין את התשתיות מבעוד מועד ולהקדים את השוק והמתחרים. החברות שיישמו את המודל מציגות ביצועים יוצאי דופן בהשוואה לשוק בו הן פועלות.

אסטרטגיה שיווקית ותחרותית מסייעת לארגונים לדייק את מערכת היחסים עם הלקוחות ולהישאר צעד אחד לפני כולם. רוצים להתחיל? קבעו פגישה.

אולי יעניין אותך גם...

אסטרטגיה עסקית
ופיתוח עסקי

אסטרטגיה רב ערוצית

מכירות, שירות ושימור

ניהול לקוחות ותוכניות נאמנות

    צור קשר