Things Do Not Change Themselves.

We Change Them.

פיננסים

Finance

בנקאות

Banking

הבנקים בישראל מתמודדים עם אתגרים בלתי פוסקים. על מנת לשמר ואף לשפר את מעמדם בשוק, נדרשים הבנקים לנסח אסטרטגיה ברורה ביחס לפעילות הרגולטורית שיוצרת תחרות אגרסיבית, לאמץ את ההאצה הטכנולוגית כהזדמנות להתחדשות, ולבחון מודלים שונים למיקוד והתייעלות.. קרא עוד

כרטיסי אשראי

Credit Cards

יישום אסטרטגיות עוזרת לחברות כרטיסי האשראי ו Fintech להפוך ערכים מוספים ליתרונות עסקיים. תמהיל ייחודי של ניסיון רב-שנים ומחקר עדכני ובלתי פוסק מסייע לנו להניח תשתית שמתמודדת בהצלחה עם אתגרים קיימים, להיערך לשינויים בסביבה העסקית ולנצל הזדמנויות משמעותיות.. קרא עוד

ביטוח

Insurance

על מנת לשמר מובילות עסקית, חברות הביטוח פועלות במגוון חזיתות במקביל. רובן פועלות ישירות מול הלקוחות, ובמקביל גם עם סוכני הביטוח. כולן נדרשות ליישם פעולות לחיזוק נאמנות הלקוחות. בתחומי הביטוח השונים, קיימים שלל פרמטרים אשר משפיעים עליהם ועל הענף.. קרא עוד

חיסכון ארוך טווח והשקעות

Long-term savings and investments

האם אסטרטגיית מוצרי החיסכון ארוך הטווח (החא”ט) בחברה, מתאימה למציאות התחרותית כיום? מהן הסיבות ששיעור הנטישה מהנכסים של החברה שונה משל החברות המתחרות? מה השווי של הלקוחות? האם הלקוחות אדישים כלפי החברה? כיצד מקטינים את המעברים והפדיונות? כיצד מנהלים את הלקוחות באמצעים הדיגיטאליים? כיצד מייצרים חוויית לקוח בערוצים הדיגיטאליים?

ניסיון יישום בחסכון ארוך טווח, כולל בין היתר את הנושאים הבאים:

  • אסטרטגיית השימור – צמצום הנטישה הלקוחות.
  • פעילות להגדלת נתח הלקוחות בחברה.
  • מודלים של שווי לקוח בחסכון ארוך טווח.
  • שיטת הפעלת הסוכנים ונציגי המכירות.
  • שיטות התמרוץ של מערכי המכירות ושרות הלקוחות.

יישום מציעה סט כלים לתכנון וליישם אסטרטגיית החא”ט של החברה, ולקדם פתרונות ארוכים טווח לצד “ניצחונות מהירים” בתחום החיסכון ארוך הטווח.

ניהול סיכונים ומידע עסקי

Risk management and business information

כיצד הרגולציה תשפיע על ההזדמנויות והאיומים הקיימים בשוק? מהם התחומים הרלוונטיים להתפתחות העסקית? פילוח הלקוחות הפוטנציאליים של החברה? כיצד לטפל בלקוחות מאותתי נטישה? מהי מדיניות התמחור המתאימה? כיצד ניתן לגדר סיכונים בארץ ובחו”ל ובעקבות כך את היכולת להגדיל מכירות?

יישום לקחה חלק מהותי בעיצוב הענף בישראל כפי שהוא כיום. הפעילות כללה גיבוש אסטרטגיה עסקית, פיתוח מוצרים, פיתוח פלטפורמות דיגיטאליות, אשראי צרכני, מסלקות מידע ענפיות, תוכניות שיווקיות, מערכי מכירות, תמריצים.

אולי יעניין אותך גם...

אסטרטגיה עסקית
ופיתוח עסקי

אסטרטגיה שיווקית ותחרותית

אסטרטגיה רב ערוצית

ניהול לקוחות ותוכניות נאמנות

דאטה ואנליטיקה

מכירות, שירות ושימור

ניהול והובלת פרויקטים

יישום טק

    צור קשר