Things Do Not Change Themselves.

We Change Them.

שירותי בריאות

Health Services

כענף ייחודי שבו ריבוי שחקנים רבים הפועלים בספקטרום נרחב של אספקת שירותים רפואיים לצד לחצים רגולטוריים מתהדקים, קיימות דילמות אסטרטגיות ועסקיות רבות.

כיצד ניתן לבדל את הארגון ולאילו יתרונות תחרותיים כדאי לשאוף? כיצד קובעים את מדיניות המחירים בסביבת תחרות שבה ארגונים בעלי אינטרסים שונים (מלכ”רים מול גופים ציבוריים למול ארגונים פרטיים)? איך על הארגון הרפואי להתמודד עם הרגולציה הקיימת? כיצד עליו להיערך לקראת שינויים רגולטוריים עתידיים? לאילו פרמטרים שירותיים רגישים הלקוחות? כיצד ניתן לבדל את השירות בכדי לייצר יתרונות שירותיים? מהן הדרכים האופטימאליות לממש שירות בערוצי הדיגיטל? כיצד מתמודדים עם שאלת אספקת שירותים רפואיים, לרבות ייעוץ, בערוצי הדיגיטל? וכיצד בקרב הרשתות החברתיות?

ליישום ניסיון מגוון בענפי הבריאות. פעילות זו, באה לידי ביטוי בליווי ארגונים וחברות בהכנת ניירות עמדה לרגולציה, בגיבוש אסטרטגיית השירות, תוכניות עבודה שנתיות, מבנה המוקדים (שירות הלקוחות), שדרוג שביעות רצון הלקוחות (שיפורים לצד התייעלות, הקמת מוקדים, חווית לקוח), “שירות מוכר ושירות יוזם”, רב ערוציות בדגש על הערוצים הדיגיטליים (IVR, אינטרנט, מובייל), צמצום העברות בין מוקדים, בניית האסטרטגיה השיווקית לפעילויות חדשות, מדיניות המכירות – ערוצי מכירה, שיטות מכירה, מדיניות השירות ללקוח – מהות השירות, SLA מול הלקוח, יעדים לפעילות, מעקב, מדידה ובקרה, תשתיות נדרשות וכיו”ב.

אולי יעניין אותך גם...

אסטרטגיה עסקית
ופיתוח עסקי

אסטרטגיה שיווקית ותחרותית

אסטרטגיה רב ערוצית

ניהול לקוחות ותוכניות נאמנות

דאטה ואנליטיקה

מכירות, שירות ושימור

ניהול והובלת פרויקטים

יישום טק

    צור קשר