Things Do Not Change Themselves.

We Change Them.

יישום טק

Yissum Tech

יישום טק

אנחנו ביישום אסטרטגיות מלווים, כפירמת ייעוץ אסטרטגי, ארגונים גדולים בארץ ובעולם כבר למעלה מ-30 שנה, במגוון רחב של תחומים ומהלכים להשגת פריצות דרך עסקיות.

בשנים האחרונות, יותר ויותר ארגונים מובילים בוחרים בנו להובלה, ניהול וליווי של פרויקטים המערבים פיתוח ו/או הטמעה של פתרונות טכנולוגיים משמעותיים. בפרויקטים אלה, אנו משלבים את הידע, הניסיון והתפיסות האסטרטגיות-עסקיות שלנו בכדי להביא לאופטימיזציה של התהליכים המיכוניים. לאחר שהובלנו בהצלחה רבה מספר פרויקטים משמעותיים בשוק הישראלי אשר כללו, בין היתר, פיתוח והטמעה של פתרונות טכנולוגיים בהיקף גדול, הפנמנו את התובנה שכל פרויקט טכנולוגי גדול “זקוק” לחיבור שורשי למימדים האסטרטגיים והעסקיים של הארגון בכלל ושל החטיבה / יחידה אותה הוא נועד לשרת.
זאת הסיבה, שהקמנו לאחרונה את יישום-טק, כזרוע המתמחה שלנו לייעוץ וליווי אסטרטגי-עסקי בפרויקטים טכנולוגיים.

על מה המהומה?

בכל פרויקט המערב יישום והטמעה של פתרונות טכנולוגיים בהיקפים משמעותיים, קיימות דרישות רבות ומגוונות לכל אורך “חיי הפרויקט” הן מצד הגורמים העסקיים והן מצד הגורמים הטכנולוגיים.

בעוד שגורמי הטכנולוגיה באופן אינהרנטי מובילים את הפרויקט, המנהלים העסקיים לרוב מעורבים בו ברמה פחותה מהנדרש. מצב זה מייצר “חולשות מובנות” כגון:
חסרה הכוונה אסטרטגית-עסקית, כאשר ברוב המקרים הדבר מתבטא בהגדרה חסרה של הצרכים העסקיים (Business needs).
תיחום (Scoping) שגוי של הפרויקט, שלרוב מביא להגדרת תכולה רחבה מדי (מרכיבים וחלקים בפתרון שהארגון פשוט צריך בעת הזו…) או לחילופין צרה מדי (היעדר מימוש של צרכים קיימים ו/או צפויים לטווח הקרוב).
פערים וחוסרים בהגדרת הדרישות העסקיות (Business requirements) מהפתרון הטכנולוגי.
הגורמים העסקיים לא מעורבים מספיק באף אחד משלבי הפרויקט. הפערים הקריטים ברוב המקרים מביאים למסמכי דרישה עסקית ומסמכי אפיון-על (High level design) חסרים שלא נותנים מענה מלא לצרכים.
גמישות חלקית / נמוכה לשינוי או התאמת הדרישות העסקיות ולהבדיל מתווה הפתרון הטכנולוגי לאור שיקולי צרכים משתנים, דרישות סותרות בין גורמים עסקיים בתוך הארגון, היבטי תחרות משתנה, לוחות זמנים, תקציבים, Vanilla של המוצר/תשתית וכו’.
תוכנית עבודה / תוכנית יישום לא אפקטיבית, אשר נותנת מענה חלקי בלבד לצרכי המשתמשים העסקיים.

הוצאה גדולה עבור פתרון קצר טווח הנובעת מהסתכלות “צרה” וחשיבה אסטרטגית חלקית ביחס לדרישות העתידיות ולאסטרטגיה ארוכת הטווח של הארגון.

למה אנחנו?

אנחנו משלבים ידע, יכולות וניסיון של צוות יועצים המספקים לך סוג של “סיירת אסטרטגית-טכנולוגית” המממשת עבורך 3 תועלות בכל אתגר טכנו-עסקי:

 1. ראייה אסטרטגית, מוכוונות מלאה למימוש האסטרטגיה העסקית במסגרת תיחום ותוצרי הפרויקט.
 2. ייצוג “מקצה לקצה” של המשתמשים העסקיים (Business users representation) הכולל,
  בין היתר:
  “חילוץ” אפקטיבי של מכלול הצרכים העסקיים מכלל הגורמים העסקיים הרלוונטים בארגון.
  “גישור”, סנכרון ותיעדוף בין דרישות וצרכים.
  הובלה של שלב תיחום הפרויקט (Scoping) לצד הגורמים העסקיים והטכנולוגיים.
  זיקוק אפקטיבי של יכולות המוצר / הפתרון לצרכי הארגון.
  גיבוש Road-map אפקטיבי ואג’ילי לשלבי הפרויקט.
  הובלה של תהליכי הגדרת הדרישות העסקיות, כולל כתיבה בפועל של מסמכי Business requirements.
 3. אוריינטציה הנדסית-תהליכית, המשתלבת ומסנכרנת את הדרישות העסקיות עם תפיסת הפתרון הטכנולוגי:
  הצוות שלנו מצויד במתודולוגיה ייעודית לניהול פרויקטים טכנו-עסקיים בהיקפים גדולים, שאותה פיתחנו במסגרת פרויקטים גדולים שהובלנו, ואותה ליטשנו בשנתיים האחרונות, כדי לייצר תרומה משמעותית וערך מוסף בפרויקטים בהם אנו משתלבים.
  הגישה התהליכית וההבנה הטכנולוגית מסייעת לנו “לחבר” בצורה אפקטיבית בין הצדדים העסקיים של הפרויקט לאלו הטכנולוגיים. אנו נייעץ ונלווה את שלבי גיבוש מסמכי האפיון ונוודא שלמות ההגדרות ביחס לדרישות. לאחר מכן, נסייע בליווי שלבי הבדיקות, בדגש על וידוא שלמות התהליכים ביחס לאסטרטגיה ולייעודי הפתרון.

כל אלו, ועוד, מייצרים עבורך התאמה גבוהה של הפתרונות לצרכים, הגברת אפקטיביות הפרויקט והפחתה דרמטית של המשאבים העסקיים שנדרשים בפרויקט.

השותפים שלנו​

אולי יעניין אותך גם...

אסטרטגיה עסקית
ופיתוח עסקי

אסטרטגיה שיווקית ותחרותית

דאטה ואנליטיקה

ניהול והובלת פרויקטים

  צור קשר