Things Do Not Change Themselves.

We Change Them.

מהפיכת התקשורת בשירות אמצעי התשלום – אפקט הרשת

התפתחויות טכנולוגיות הביאו עימן אמצעי תקשורת חדשים, שיצרו את מהפכת התקשורת ששווה ואף עולה על המהפכה התעשייתית.
המהפכה באמצעי התשלום בעשור האחרון תלויה לחלוטין בהתפתחות אמצעי התקשורת. כל קפיצת מדרגה בתקשורת הביאה לקפיצת מדרגה מקבילה באמצעי התשלום.
בעידן הטלפון הקווי מרבית העסקאות היו באמצעות נייר. כיום מרבית העסקאות ממוכנות. הדבר מאפשר זמינות גבוהה של אמצעי תשלום חוצים גבולות ומדינות.
לתחום התקשורת ולתחום כרטיסי האשראי מאפיין דומה – אפקט הרשת.
אפקט הרשת גורם לערכו של מוצר או שירות להיות תלוי במספר הלקוחות אשר משתמשים בסחורה או בשירות.
הערך הכולל של סחורה או שירות בעלי אפקט רשת הינו, באופן גס, יחסי לריבוע מספר האנשים, אשר כבר מחזיקים בו.
במוצרים בעלי אפקט רשת, רכישת מוצר על ידי היחיד מועילה באופן עקיף לאחרים המחזיקים אף הם במוצר.
אפקט רשת ישיר, כמו בטלפון, פקס או מייל מוגדר כל עוד לצרכן אין ערך במכשיר או בשרות ללא משתמשים נוספים.
אפקט עקיף מתקיים כאשר הערך לצרכן נובע מפעילות גורם שלישי כגון חומרה ותוכנה, נגני DVD וסרטים מתאימים, כרטיסי אשראי ועסקים המכבדים אותם.
צמיחת כרטיסי האשראי הושגה באמצעות אפקט הרשת על ידי פעילות משולבת להגדלת הצעת הערך מצד בתי העסק (לדוגמא – תשלומים) לצד פעילות להגדלת כדאיות השימוש מצד מחזיקי הכרטיסים (מועדי חיוב, משיכת מזומן, נקודות, זמינות בחו”ל).
פעילות זו יצרה לחץ מצד הלקוחות על העסקים ונותני השירותים לכבוד כרטיסי אשראי (גם במשרדי הממשלה, חשמל, עיריות וכו’) ולחץ מצד העסקים על בעלי הכרטיסים להגדלת סיכויי הקניה ולהבטחת התמורה.

מהפיכת התקשורת בשירות אמצעי התשלום – אפקט הרשת

אולי יעניין אותך גם...

אסטרטגיה עסקית
ופיתוח עסקי

אסטרטגיה שיווקית ותחרותית

אסטרטגיה רב ערוצית

ניהול לקוחות ותוכניות נאמנות

דאטה ואנליטיקה

מכירות, שירות ושימור

ניהול והובלת פרויקטים

יישום טק

    צור קשר