Things Do Not Change Themselves.

We Change Them.

מסלול התפתחות אישי

Personal development path

ביישום כולם חברי צוות. וכחבר צוות לעבודתך תהיה משמעות כבר מהשבוע הראשון. כיועץ אסטרטגי או יועצת, תיקח/י חלק משמעותי בתחקור נתונים, גיבוש מסקנות והצגתם ללקוחות.

העובדים המתאימים ימצאו פלטפורמה לקידום משמעותי בחברה. בין אם בסמכויות כמנהלי פרויקטים וצוותים ובין עם בתפקיד כיועצים בכירים.
כיועץ בכיר או יועצת בכירה תיזום / תזמי ותנהל/י תהליכים מול הלקוח והשותפים בחברה, תנהל/י צוותים ומשימות ותוביל/י את האינטראקציה מול הלקוח.
המתאימים יתקדמו למסלול של שותפות בחברה. השותפים אחראים על ניהול הקשר עם הלקוחות, הרחבת מעגל הלקוחות והפרויקטים וצמיחה כללית של יישום.

בוגרי יישום

העבודה ביישום היא תהליך הכשרה בפני עצמו. אנו אוהבים לראות את העבודה אצלנו כ-"מסע הצמיחה האישי של סיירת העסקים בישראל". ובהתאם, בוגרי יישום מתברגים לתפקידים המובילים בארץ ובעולם.
בין בוגרי יישום:
מנכ"ל חברת המזון המובילה בישראל, מנכ"ל חברה פיננסית מובילה, מנהלי תחומים בחברות הייטק בינלאומיות, סמנכ"לי שיווק, מנהלי פיתוח עסקי, יזמים שהקימו עסקים ועוד.

הגשת מועמדות לתפקיד יועץ אסטרטגי

jobs@yms.co.il

    צור קשר